Nowa książka z naszego Wydawnictwa


Dr Anna Zasuń jest autorką książki zatytułowanej „Polityczny islam. Między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce”.

(...) Książka jest pierwszym tak obszernym i szczegółowym wprowadzeniem w kwestie islamu politycznego , stanowiąc jednocześnie udaną próbę uporządkowania naszej wiedzy na ten temat. Praca ma charakter interdyscyplinarny ,pozostając na granicy nauk o polityce i religioznawstwa , plasując się tym samym w rozwijającym się od niedawna bardzo intensywnie nurcie politologii religii. Autorka w sposób kompletny omawia szerokie spektrum zagadnień dotyczących islamu jako „religii politycznej”, sięgając głęboko do jej początków .

(...)Autorka prowadzi Czytelnika przez skomplikowane meandry powiązań pomiędzy polityką a religią w kulturze arabsko-muzułmańskiej , słusznie zwracając uwagę na konieczność spojrzenia na islam z nieco innej perspektywy niż tylko zachodnia i unikania prostego przekładania zjawisk typowych dla naszej kultury na cywilizacje z innego kręgu ukształtowane w innych warunkach .

Fragment recenzji prof. Marka Dziekana

Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2018, str. 532. Oprawa twarda.

ISBN 978-83-7455-573-9, cena 52,50 PLN.

Książka dostępna:

http://www.ujd.edu.pl/shop/view/polityczny-islam-miedzy-religia-polityczna-a-instrumentalizacja-religii-w-polityce