NCN sfinansuje projekty naszych pracowników


Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał środki na realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy z nich pt. „Badania metod intensyfikacji procesów sorpcyjnych w modyfikowanych konstrukcjach złóż adsorpcyjnych” uzyskał dofinansowanie w wysokości 838 130 złotych (w ramach konkursu OPUS 15). Kierownikiem projektu będzie dr hab. Jarosław Marek Krzywański (pracownik Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego). Drugi projekt nosi tytuł „Teoretyczne badania własności fizycznych półprzewodników chalkopirytu do za zastosowań w ogniwach słonecznych” (w ramach konkursu PRELUDIUM 15). Otrzymał 136 500 złotych. Jego kierownikiem będzie mgr Myron Rudysh (doktorant na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).