NAWA: 2 X POLONIUM dla Uniwersytetu


Z przyjemnością informujemy, że dwa wnioski złożone przez pracowników Instytut Fizyki UJD w ramach programu „POLONIUM” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostały rozpatrzone pozytywnie. Wśród beneficjentów konkursu znaleźli się: Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD – dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. UJD oraz dr Michał Piasecki. Środki uzyskane w ramach naboru posłużą naszym stypendystom jako wsparcie mobilności w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z partnerami z ośrodków naukowo-badawczych we Francji.

opr. Bartłomiej Kowalik, DNWZ