Nasz pracownik członkiem honorowym AZSu


XXVIII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego, który odbył się w Warszawie w dniu 27.06.2020 r. nadał naszemu pracownikowi dr. Wiesławowi Pięcie godność Członka Honorowego AZS. Jest to najwyższe honorowe odznaczenie AZS. Doktor Wiesław Pięta dba o rozwój AZS w naszej Uczelni od 1975 r. tj. od momentu rozpoczęcia swoich studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie.