Nasi pracownicy wybrani do komitetów naukowych PAN


Polska Akademia Nauk poinformowała o dokonaniu wyborów do komitetów naukowych PAN. Wśród osób wybranych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie:
- dr hab. Wiesław Wójcik (Wydział Humanistyczny) - Komitet Historii Nauki i Techniki PAN,
- dr hab. Janusz Kapuśniak (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) - Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN,
- prof. dr hab. Aleksander Lipiński (Wydział Prawa i Ekonomii) - Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN,
- prof. dr hab. Aleksander Sieroń (Wydział Nauk o Zdrowiu) - Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN,
- dr hab. Hanna Mojska (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) - Komitet Nauk o Żywieniu PAN, 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.