Nasi pracownicy "Twarzami Przyszłości" miasta Częstochowy


Nasi pracownicy docenieni wyróżnieniem "Twarz Przyszłości" Miasta Częstochowy. Projekt został przygotowany w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia Częstochowy. Ma on na celu pokazanie potencjału młodych ludzi pomiędzy dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, które działają, odnoszą sukcesy, wpływają na rozwój Częstochowy i jednocześnie są ambasadorami miasta w kraju i na świecie. W gronie wyróżnionych znaleźli się pracownicy Uniwersytetu:


- Dr Monika Czerw to "Twarz przyszłości" miasta Częstochowy. Pani doktor jest wykładowcą akademickim w Katedrze Badań nad Edukacją Wydziału Nauk Społecznych UJD. Specjalizuje się także w zagadnieniach socjoterapii, pracy na rzecz osób zagrożonych przemocą czy niepełnosprawnością. Zajmuje się również działaniami profilaktycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, prowadzi też szkolenia dla młodzieży z zakresu przemocy. Więcej informacji o dr Monice Czerw oraz o projekcie "Twarze przyszłości" można znaleźć na: http://twarze.czestochowa.pl/

Monika Czerw – wykładowca akademicki. Pracownik Katedry Badań nad Edukacją. Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Od urodzenia związana z rodzinnym miastem – Częstochową, gdzie się wychowała i obecnie pracuje. Specjalizuje się w pracy na rzecz osób zagrożonych przemocą czy niepełnosprawnością. Zajmuje się również działaniami profilaktycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, prowadzi też szkolenia dla młodzieży z zakresu przemocy, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w relacjach damsko-męskich. W latach 2015-2016 była współorganizatorem (wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowa i Zespołem Interdyscyplinarnym) Częstochowskich Dni Profilaktyki „Nie gódź się na przemoc. Pomóż sobie i innym”, w tym happeningu profilaktyczno-edukacyjnego „Życie bez strachu”, konferencji specjalistycznej „Częstochowa przeciw uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, konferencji „Oblicza uzależnień i przemocy” (2016 r.). W 2013 r. realizowała zadania oświatowe Miasta Częstochowy, w tym organizowała doskonalenie zawodowe nauczycieli, udzielała wsparcia przy realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.

 - Dr Anna Irasiak pracownik akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie została "Twarzą Przyszłości" Częstochowy. Dr Anna Irasiak popularyzuje wiedzę na temat polskiego języka migowego i kultury osób niesłyszących prowadząc wykłady otwarte oraz szkolenia. Działa też na rzecz dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o dr Annie Irasiak oraz o projekcie "Twarze przyszłości" można znaleźć na: http://twarze.czestochowa.pl/

Anna Irasiak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracuje na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie realizuje projekty naukowe i dydaktyczne związane z kształceniem przyszłych nauczycieli, językiem migowym i dostępnością uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest tłumaczem biegłym języka migowego. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń”. Chętnie popularyzuje wiedzę na temat polskiego języka migowego i kultury Głuchych prowadząc wykłady otwarte oraz szkolenia.

- Mgr Justyna Warwas pracownik akademicki Katedry Malarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie została "Twarzą Przyszłości" Częstochowy. Wyróżnienie jest uznaniem środowiska częstochowskiego za jej wyjątkowe dokonania w obszarze kultury i sztuki na rzecz miasta i wpisuje się w realizację nietuzinkowego projektu pt. „Twarze przyszłości" przygotowanego w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia Częstochowy. Projekt ma na celu pokazanie potencjału młodych ludzi pomiędzy dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, które działają, odnoszą sukcesy, wpływają na rozwój Częstochowy i jednocześnie są ambasadorami miasta w kraju i na świecie. Szczegóły dot. projektu: tutaj

mgr Justyna Warwas obecnie pracuje jako asystent na Wydziale Sztuki UJD. Od roku 2012 komisarz Międzynarodowego Biennale Miniatury. Jest kuratorką wielu wystaw, związana z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych „Konduktorownia”. Na swoim koncie ma liczne wystawy krajowe i zagraniczne (m.in. Nowy Jork, Chiny, Nepal, Tajwan, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Austria, Wietnam) oraz publikacje fotograficzne i ilustracyjne w prasie polskiej i zagranicznej.

Dr Katarzyna Zalas została "Twarzą Przyszłości" Miasta Częstochowy. Pani doktor jest związana z Częstochową na stałe od 2004 roku. Jest absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Katedrze Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UJD. Jej działalność naukowa jest ściśle związana z historią miasta Częstochowy oraz regionu częstochowskiego. Działa w Stowarzyszeniu “Kreatywni Aktywnie”, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” oraz Fundacji „Psia Łatka”. Więcej informacji o dr Katarzynie Zalas oraz o projekcie "Twarze przyszłości" można znaleźć na: http://twarze.czestochowa.pl/.

Katarzyna Zalas – jest nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Katedrze Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UJD. Jej działalność naukowa jest ściśle związana z historią miasta Częstochowy oraz regionu częstochowskiego. Działa w Stowarzyszeniu “Kreatywni Aktywnie”, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” oraz Fundacji „Psia Łatka”

Zdjęcia