Nasi pracownicy ekspertami MEN


Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego dwoje pracowników Wydziału Pedagogicznego: dr. hab. Daniela Kuklę, prof. UJD (pełni funkcję prodziekana ds.nauki WP) i dr Wioletę Dudę. Do głównych zadań ekspertów MEN będzie należała m.in. ocena merytoryczna oraz sporządzanie opinii o charakterze opiniodawczo-doradczym projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Należy zaznaczyć, iż nasi Pracownicy od kilku lat współpracują z komórką MEN - Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w obszarze wprowadzania nowych rozwiązań dla doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówkach oświatowych oraz są autorami publikacji skierowanych do nauczycieli wspierających proces planowania kariery zawodowej uczniów.