Nagroda za Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2019


Decyzją Komisji Konkursowej pod przewodnictwem prof. Marka Kornata, Serhii Humennyi został wyróżniony w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2019 za pracę magisterską pt. „Nielegalne przekraczanie granicy sowiecko-polskiej w latach 1921-1939”. Praca powstała pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Julii Dziwoki. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości w Centrum Edukacyjnym, IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (29 października).