"Nagroda Naukowa im. Wolfa i Dory Rajcherów" dla autorów prac dotyczących dziejów ludności żydowskiej


Przed II wojną światową w Częstochowie istniała jedna z najliczniejszych wspólnot żydowskich w Polsce, a miejscowi Żydzi odgrywali wielką rolę w politycznym, ekonomicznym i kulturalnym życiu miasta. Społeczność ta została zdziesiątkowana w okresie okupacji, a pamięć o jej dziejach i zasługach od lat starają się przypominać badania prowadzone przez historyków, ostatnio niemal wyłącznie związanych z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodnicznym im. Jana Długosza w Częstochowie. Choć rozproszone, przyniosły już znaczące wyniki, jednak wiele ważnych kwestii pozostało dotąd poza zainteresowaniem badawczym.

Wspieraniu badań nad dziejami ludności żydowskiej Częstochowy i regionu częstochowskiego służyć będzie "Nagroda Naukowej im. Wolfa i Dory Rajcherów" ("The Wolf & Dora Rajcher Memorial Academic Prize"). Umowa w tej sprawie została podpisana 29 października pomiędzy Uniwersytetem, reprezentowanym przez JM Rektor, profesor dr hab. Annę Wypych-Gawrońską, a Donatorem, Panem Andrew Rajcherem z Australii. Nagroda powstała dla upamiętnienia Rodziców Donatora, zmarłego w 1996 r. Wolfa Rajchera oraz zmarłej w 2017 r. Dory Rajcher, którzy spędzili w Częstochowie swoją młodość i przeżyli najtragiczniejszy okres w nowożytnych dziejach narodu żydowskiego – Holokaust. W ramach Nagrody Naukowej im. Wolfa i Dory Rajcherów nagradzane będą nowatorskie prace naukowe odnoszących się do dziejów ludności żydowskiej Częstochowy i regionu częstochowskiego, a wydanych drukiem, lub opracowanych i przygotowanych do druku w roku konkursowym. Pierwsza edycja Nagrody już w 2019 roku. 

opr. prof. Janusz Spyra