Mistrzowie dydaktyki wśród pracowników UJD - wygrany przez Uczelnię projekt MNiSW


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zgodnie z decyzją MNiSW przystąpił do realizacji zadania dotyczącego podnoszenia kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania metody tutoringu, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. "Mistrzowie dydaktyki”. Projekt ten zakłada wzmocnienie kompetencji tutorów akademickich poprzez m.in. przeszkolenie ich w jednym z renomowanych europejskich uniwersytetów m.in.: Uniwersytet w Groningen w Holandii, Uniwersytet Aarhus w Danii, University College London czy Uniwersytet w Oslo. Po realizacji owego szkolenia zakwalifikowana do projektu szóstka nauczycieli akademickich UJD będzie miała możliwość wykorzystania zdobytych doświadczeń w praktyce w ramach tutoriali dla studentów. Udział w ww. projekcie staje się zatem niebywałą szansą na dalszy rozwój tutoringu w przestrzeni UJD, ale także nobilitacją dla samej Uczelni, która tym samym znalazła się w gronie innych znamienitych szkół wyższych, mających możliwość udziału w projekcie „Mistrzowie dydaktyki” tj. m.in. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska. Warto nadmienić, że podejmowane działania realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.