Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego - rekrutacja w UCKU!


Od 5 września 2020 r. Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizuje zajęcia przygotowujące do międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego PTE General na poziomie B2. 

PTE General to przyjazny egzamin, który motywuje do nauki języka.Sprawdza umiejętność komunikacji w sytuacjach dnia codziennego, a nie bierną znajomość określonych struktur. Dlatego PTE nie posiada wyodrębnionej części gramatycznej - poprawność gramatyczna jest weryfikowana „pośrednio", w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych. Pamiętajcie Państwo, że jako Centrum Egzaminacyjne zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi ze zgłoszeniem Państwa do PTE, przeprowadzamy egzamin w naszej Uczelni i to u nas odbiorą Państwo certyfikat. Zapraszamy do bezstresowego zdawania egzaminów w naszym Centrum. Więcej informacji: http://www.ucku.ujd.edu.pl/300,Egzamin-PTE

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3,09

telefon: + 48 34 3783 119; 34 3783 120

e-mail: ucku@ujd.edu.pl

Links:
------

http://www.ucku.ujd.edu.pl/300,Egzamin-PTE

opr. mgr Aleksandra Kozak