Między wolnością a konformizmem - 100 lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie


Między wolnością a konformizmem- 100 lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie – pod tym tytułem w dniach 21-22 września bieżącego roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Zakład Podstaw Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki. Była to już XIII edycja cyklu konferencyjnego poświęconego współczesnym i historycznym aspektom pedagogiki i nauk o edukacji – konferencja ma najdłuższą tradycję wśród konferencji organizowanych w całej Uczelni. Tegoroczne spotkanie przekonuje, iż zaproponowana formuła konferencyjna wciąż cieszy się ona popularnością - do grona naukowców, którzy wzięli udział w jej poprzednich edycjach, dołączyli nowi uczestnicy, prezentując wyniki swoich badań w naszej Alma Mater. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 80 naukowców. Gościliśmy przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, a mianowicie Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Gdańskiego, Wrocławskiego, Śląskiego, Rzeszowskiego, Szczecińskiego, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu orazim. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także innych znaczących uczelni, w tym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Konferencja zyskała zasięg międzynarodowy dzięki udziałowi w sumie 15 przedstawicieli uniwersytetów ukraińskich: z Kijowa, Lwowa, Połtawy, Sum, Humania, Tarnopola i Ługańska, jednego uczestnika z Uniwersytetu im. Aleksandra Puszkina w białoruskim Brześciu oraz – goszczącej po raz pierwszy w naszym kraju – czteroosobowej delegacji z Uniwersytetu w Mostarze w Bośni i Hercegowinie. Wśród gości z zagranicy byli rektorzy, prorektorzy i dziekani Uniwersytetów w Kijowie, Sumach i Połtawie. Oprócz wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji konferencja była zatem okazją do nawiązania oraz zacieśnienia współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Konferencja była okazją do spotkania JM Rektor UJD w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej z Rektorem Uniwersytetu Zarządzania Oświatą Państwowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie prof. drem hab. Mykołą O. Kiriczenką i Prorektorem Viktorem A. Gladuszem oraz Rektorem Sumskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Antona Makarenki prof. drem hab. Jurijem Liannojem. W rozmowach uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Rozwoju UJD dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk, Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego dr Mariola Mirowska. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych owocnych działań prowadzonych w ramach współpracy między wymienionymi uczelniami. W dalszej perspektywie współpracy zaplanowano wspólne konferencje naukowe, badania naukowe, publikacje, staże nauczycieli i wymianę studencką. Szczególnie ważnym momentem spotkania było podpisanie przez JM Rektor UJD i JM Rektora Sumskiego Uniwersytetu umowy o podwójnym dyplomowaniu na kierunku Praca socjalna (studia licencjackie).

Naukowy plon konferencji ukaże się w najbliższych tomach wydawanych w Instytucie Pedagogiki czasopism „Pedagogika” oraz „Rocznik Polsko-Ukraiński”.

opr.dr Mirosław Łapot