Medyk Plus – kurs dla przyszłych studentów kierunków medycznych lub przyrodniczych


Zostań studentem medycyny lub innego kierunku medycznego, czy przyrodniczego dzięki kompleksowym kursom przygotowawczym. Kurs obejmuje zajęcia z chemii, biologii oraz matematyki (po 60 godz.), przy czym Kursanci mają do wyboru zajęcia z 1, 2 lub 3 proponowanych przedmiotów w bardzo przystępnej cenie.

Kurs będzie prowadzony na terenie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 13/15. Zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Celem kursu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości objętych programem szkoły średniej, potrzebnych do egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów na kierunkach medycznych lub przyrodniczych. Podczas zajęć warsztatowych omawiane będą zagadnienia teoretyczne, sposób rozwiązywania zadań, a także wybrane zadania testowe z matur oraz egzaminów próbnych z poprzednich lat. Ważną częścią kursu z biologii i chemii będą zajęcia laboratoryjne, prowadzone w niewielkich grupach w specjalistycznych uniwersyteckich laboratoriach, na których uczestnicy będą mogli wykonać przykładowe doświadczenia, co znacznie ułatwi zrozumienie omawianych zagadnień.

Zaproponowany kurs przygotowany został w oparciu o założenia programowe nauczania chemii, biologii i matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym.

Zajęcia praktyczne z biologii i chemii prowadzone będą w grupach do 15 osób w laboratoriach naszej uczelni.

Zajęcia planujemy rozpocząć od listopada 2019 r. Zgłaszać można się osobiście lub telefonicznie w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego w budynku uczelni przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09 na III piętrze, tel. 34 378 31 19; 34 378 31 20. Zapisu można też dokonać mailowo pod adresem: p.siemion@ujd.edu.pl

Szczegółowych informacji na temat kursu Medyk Plus udziela dr Przemysław Siemion (p.siemion@ujd.edu.pl)

Więcej informacji do pobrania tutaj