Mapa współpracy międzynarodowej


Działania związane z nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych owocują wieloma nowymi umowami oraz realizowanymi projektami. Prezentujemy mapę z zaznaczonymi Partnerami, z którymi Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie kooperuje na podstawie umów bilateralnych i interdyscyplinarnych. Współpraca obejmuje obszary naukowe, dydaktyczne i kulturalne. Naukowe projekty oraz projekty realizowane w ramach programu Erasmus+ (w tym mobilności pracowników i studentów) stanowią istotny element polityki umiędzynarodowienia naszej Uczelni. Oto link: https://tinyurl.com/jdu-international-map