List JM Rektor do społeczności Uniwersytetu (z dnia 20 października)


Drodzy Pracownicy, Studenci i Doktoranci,

Szanowni Państwo członkowie Wspólnoty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie!

Od ponad pół roku funkcjonujemy w naszej Uczelni w zupełnie nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa. Po doświadczeniach poprzedniego semestru przygotowywaliśmy się do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w nowym roku akademickim, mając nadzieję na powrót do normalnego funkcjonowania, w tym do zajęć prowadzonych w siedzibie Uczelni. Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowaliśmy w semestrze zimowym zajęcia w trybie hybrydowym, z uwzględnieniem obu możliwych form pracy, stacjonarnej i zdalnej. Szczególnie zależało nam na wprowadzeniu w tradycyjną rzeczywistość akademicką studentów pierwszych roczników wszystkich kierunków studiów.

W ostatnich dniach pandemia w szczególny sposób dotknęła mieszkańców regionu częstochowskiego, który został ogłoszony strefą czerwoną i objęty najpoważniejszym, jak dotąd, stanem obostrzeń mających na celu zapobieganie dalszym skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa. Decyzja ta wpłynęła dotkliwie na organizację działalności i funkcjonowanie społeczności naszego Uniwersytetu. W trosce o bezpieczeństwo członków wspólnoty Uniwersytetu, które jest dla mnie absolutnym priorytetem, podjęłam decyzję o wprowadzeniu poziomu 3 Systemu zabezpieczeń COVID-19 obowiązującego w Uczelni LINK TUTAJ . Poziom ten będzie obowiązywał aż do zmiany decyzji o objęciu miasta lub powiatu strefą czerwoną.

Mam pełną świadomość, że niezależnie od sytuacji epidemicznej każdego dnia wszyscy jako członkowie wspólnoty Uniwersytetu realizujemy zadania dydaktyczne, badawcze i organizacyjne, które wynikają z misji i strategii Uczelni. Wiem, jak z poważnymi utrudnieniami spotykacie się Państwo, chcąc w sposób efektywny wypełniać swoje obowiązki. Pragnę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by nasz Uniwersytet funkcjonował w jak najlepszy sposób nawet w najtrudniejszych warunkach. Regularnie odbywają się (w trybie zdalnym) nadzwyczajne posiedzenia Kolegium Rektorskiego w poszerzonym składzie, obejmującym przedstawicieli wszystkich jednostek Uczelni. Wprowadzane rozwiązania są dogłębnie analizowane i konsultowane. Aktualne zarządzenia i komunikaty są umieszczane do wiadomości członków wspólnoty Uczelni w zakładce „Procedury bezpieczeństwa w Uczelni” LINK TUTAJ oraz pod wyróżnionym na stronie głównej linkiem „Stan zabezpieczeń COVID-19” LINK TUTAJ. W zakładce „Procedury bezpieczeństwa w Uczelni” zostały umieszczone również „Procedury postępowania. Postępowanie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-Cov-2 dla studentów i pracowników” LINK TUTAJ, wskazujące na sposoby działania w różnych przypadkach związanych z ewentualnością zakażenia. Mam nadzieję, że dzięki tym rozwiązaniom otrzymujecie Państwo szybką informację dotyczącą aktualnej sytuacji oraz wskazówki postępowania.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi, studentom i doktorantom za zaangażowanie oraz trud włożony w działanie Uczelni w aktualnej, ekstremalnie trudnej rzeczywistości! Uważam, że w obliczu tak ogromnego wyzwania jako wspólnota zdajemy egzamin i mam nadzieję, że także w kolejnych miesiącach uda nam się jak najlepiej realizować nasze zadania i obowiązki.

Proszę Państwa o zgłaszanie wszelkich problemów, a także propozycji działań, na adresy mailowe odpowiednich działów,a także na adres rektor@ujd.edu.pl. Każda decyzja związana ze sposobem funkcjonowania Uniwersytetu będzie podejmowana z dostosowaniem do bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie członków społeczności akademickiej.

Wyrażając głęboką nadzieję na jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania, życzę wszystkim Państwu oraz Państwa Bliskim zdrowia, wytrwałości i spokoju! Jestem przekonana, że działając w poczuciu wzajemnego zrozumienia, dbając o swoje bezpieczeństwo w Uczelni i poza nią, pomagając sobie nawzajem, uda nam się przetrwać nawet najtrudniejszy czas!

Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie