Letnia wymiana międzynarodowa na UJD


W czwartek, 2 sierpnia 2018 roku w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD odbyło się zakończenie letniej wymiany międzynarodowej dla studentów i wykładowców z Uniwersytetu w Ningbo (Chiny). W uroczystości wziął udział prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD.

W czasie prawie dwutygodniowego pobytu w Częstochowie grupa trzynastu studentów wraz z opiekunami wzięła udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, m.in. koncertach, spektaklach, zwiedzała Jasną Górę, Muzeum Górnictwa i Rudy Żelaza, Galerię Sztuki, Kopalnię Soli „Wieliczka”. Wraz z naszymi gośćmi i towarzyszącymi im studentami z UJD wybraliśmy się na wędrówki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Kraków, Olsztyn, Mirów, Bobolice). Młodzi ludzie zwiedzali Częstochowę pieszo, a także podróżując po niej autobusem nr 034, czyli tzw. „londyńczykiem”. Wszyscy uczestnicy wymiany wzięli udział w 60-godzinnym kursie z zakresu biznesu, kultury i języka angielskiego, a wspólnie ze studentami naszej Uczelni tworzyli projekty dotyczące edukacji w obu krajach. Kończąc pobyt w Częstochowie zarówno studenci, jak i nauczyciele wyrazili nadzieję, że jest to ich pierwszy, ale nie ostatni pobyt w naszym Uniwersytecie. Dziękujemy władzom Uczelni, wykładowcom, studentom, pracownikom i wszystkim osobom, które wspierały Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy organizacji tego przedsięwzięcia.

oprac. I. Koza

zdj. własne UCKU (fot. S. Stachurska, A. Kozak, I. Koza)

Zdjęcia