Komunikat w sprawie Statutu UJD


Odbyło się pierwsze spotkanie Komisji ds. Statutu UJD, która została stworzona z uwagi na wejście w życie 1 października 2018 r. Ustawy 2.0. Wkrótce w Uniwersytecie zostanie udostępnione forum dla społeczności akademickiej, w ramach którego będzie można wyrazić sugestie nt. wprowadzania Ustawy w UJD. Forum umożliwi konsultowanie uczelnianych aktów prawnych związanych z wdrożeniem Ustawy. Ponadto na posiedzeniu Senatu w październiku zostanie zaproponowane poszerzenie składu Komisji o przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Uczelni.