Kolejny wygrany projekt Uniwersytetu - "Mistrzowie dydaktyki". Reedycja - pieniądze na wdrożenie tutoringu


Ponad 100 tys. złotych otrzymał Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie na realizację zdania dotyczącego podniesienia kompetencji kadry akademickiej w zakresie wdrożenia metody tutoringu do praktyki uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji projektu podczas kształcenia akademickiego zostanie wdrożona metoda tutoringu jako forma ukierunkowana na wsparcie wybitnie zdolnych studentów UJD. Wsparciem objęci będą laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych lub posiadający wysoką średnią ocen lub wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych (Ghent University, Belgia) oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście Uczelni.

Projekt ten znakomicie wpisuje się w stale rozwijającą się ofertę Uczelni w obszarze kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu. Więcej o tutoringu na UJD tutaj.

opr. dr Anna Irasiak