Kolejne spotkanie z delegacją z Chin w UJD


W poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku w naszej Uczelni odbyło się kolejne spotkanie z delegacją z czterech uniwersytetów z prowincji Ningxia (Chiny). Spotkanie to miało na celu przyspieszenie komunikacji i współpracy w dziedzinie edukacji obu narodów. W wydarzeniu z ramienia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wziął Prorektor ds. Rozwoju – dr hab. inż. prof., UJD Zygmunt Bąk, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych – dr Bartosz Frączek, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. Nauki – dr Agnieszka Kozerska oraz dr Anna Irasiak, dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii – dr hab. Jacek Wąsik, z Instytutu Fizyki – dr Michał Piasecki, samodzielny referent ds. współpracy z zagranicą i projektów europejskich – mgr Bartłomiej Kowalik, lektor i tłumacz języka chińskiego – mgr Marta Kocełuch, z Biura Promocji samodzielny referent – mgr Marta Nagłowska oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego – mgr Sylwia Stachurska. Nasi goście reprezentowali cztery uniwersytety w Chinach: Departament Edukacji Regionu Autonomicznego Ningxia Hui, Instytut Nauki i Technologii Ningxia, Uniwersytet Medyczny w Ningxia, Ningxia Normal University.

Celem spotkania było zacieśnianie współpracy międzynarodowej i wymiany edukacyjnej między uniwersytetami w Chinach i UJD. Wydarzenie dało możliwość wymiany doświadczeń dotyczących edukacji oraz sytuacji na lokalnych rynkach pracy dla studentów.

Prezentacje poszczególnych Instytutów UJD spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych. Zastępca dyrektora Działu Nadzoru, Departamentu Edukacji Regionu Autonomicznego Ningxia Hui – Heng Ming przekazała na ręce Prorektora ds. Rozwoju – dr. hab. inż., prof. UJD Zygmunta Bąka pamiątkę – zwizualizowany budynek Ningxia University, jednego ze stu najlepszych Uniwersytetów Chin.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia było Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dziękujemy wszystkim Pracownikom Uczelni, którzy wsparli przygotowanie spotkania. Szczególne podziękowania składamy Instytutowi Filologii Obcych, który przekazał materiały promocyjne dla przybyłych gości.

fot. M. Kocełuch

oprac. mgr S. Stachurska