Kolejna edycja Legii Akademickiej w UJD


W poniedziałek 15 kwietnia br. podpisana została umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie realizacji programu „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna.

To już druga edycja programu organizowanego przy współpracy MNiSW oraz MON, w którym Nasza Uczelnia bierze udział. Wnioski o odbycie przeszkolenia złożyło ponad pięćdziesięciu studentów.

Program nauczania obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów o tematyce związanej między innymi z funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, otoczeniem międzynarodowym w aspekcie militarnym oraz systemem obronnym RP.

Po ukończeniu części teoretycznej studenci będą mogli złożyć wnioski o przeszkolenie w ramach części praktycznej. Zajęcia praktyczne odbędą się w wakacje w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP. Szkolenie praktyczne się będzie z dwóch modułów:


- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.