Kim był doc. dr Marian Mikuta? - nowa książka ku pamięci o naszym pracowniku


Ewa Kosowska i Eugeniusz Jaworski są autorami publikacji zatytułowanej „Miłośnicy Melpomeny. Kartki z dziejów Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach”. Autorzy zadedykowali opracowanie Otylii Czerny-Antoniewicz i Marianowi Mikucie. Dlaczego książka jest ważna dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie? – z uwagi na postać doc. dr. Mariana Mikuty, którego życiu i twórczości autorzy poświecili znaczną jej część. Przypomnijmy, że doc. dr Mikuta był związany z naszą Uczelnią od samego początku jej istnienia. Już jako znany w Polsce pedagog, reżyser, lektor, recytator, scenarzysta i wykładowca trafił do Częstochowy. Zatrudnił się w Wyższe Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie (w 1971 roku), a następnie kontynuował z nią współpracę po jej zmianie nazwy na Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie (w 1974 roku). Tu również zmarł – 12 października 1976 roku pozostawiając po sobie ogromny dorobek. Publikacja będąca m.in. zapisem jego życia i dokonań jest więc ważną pozycją dokumentującą także początki naszej Uczelni. Ukazuje jej pierwszych pracowników, którzy wnieśli znaczący wpływ na kształcenie jej absolwentów. Nie powinno jej zabraknąć również w biblioteczce osób, które interesują się teatrem!

Publikacja pt. „Miłośnicy Melpomeny. Kartki z dziejów …” została wydana przez Wydawnictwo „Śląsk”.