"Karzeł Bébé z Lunéville przedmiotem badań medycznych we Francji w połowie XVIII wieku" - wykład dr hab. M. Durbas, prof. UJD


Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Uniwersyteckie Wykłady Otwarte”, który dziś zaprezentuje dr hab. Małgorzata Durbas, prof. UJD. Tytuł wykładu to „Karzeł Bébé z Lunéville przedmiotem badań medycznych we Francji w połowie XVIII wieku”. W oświeceniowej świadomości zbiorowej zagadnienie karłowatości w kategorii zaburzeń chorobowych było nieobecne. Karły z racji swej osobliwej budowy były de facto poszukiwane i cenione na arystokratycznych i królewskich dworach Europy, ale w życiu społecznym pozostawały na marginesie. Dworzan fascynowały jako osobliwość anatomiczna postrzegana przede wszystkich za kaprys natury. Celem wystąpienia jest omówienie pierwszych akademickich badań związanych z karłowatością na przykładzie karła należącego do króla Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville. Karzeł Nicolas Ferry „Bébé” - jak i inne karzełki zgodnie z modą epoki - był maskotką dworzan do czasu, kiedy w wieku 23 lat zmarł w pałacu u boku króla Stanisława. Dla króla Stanisława jak i dworzan zadziwiający był u karzełka szybki proces starzenia się zarówno fizycznego, jak i mentalnego. Władca zasmucony zgonem swego przedwcześnie zestarzałego karła Bébé, wydał swym lekarzom polecenie przeprowadzenia sekcji zwłok. W konsekwencji czego część materiału badawczego trafiła do Paryża, do Królewskiego Gabinetu Historii Naturalnej (Cabinet d'Histore Naturelle du Roi), prowadzonego przez słynnego hr. de Buffon, który rozpoczął nad nimi pracę. Przypadek karła Bébé został zreferowany i znajduje się w 12-tomowej serii Histoire naturelle… , w części opisującej czworonogi. Z punktu widzenia kulturowych kontrowersji związanych z karłowatością-pojmowaną dzisiaj w kategorii choroby - jest to zagadnienie bardzo ważne, bowiem ukazuje początki procesu odejścia od obiegowych osiemnastowiecznych przekonań do pierwszych w epoce nowożytnej naukowych badań anatomicznych.

Zapraszamy!