Kandydaci na studia w Polsce – zapraszamy do UJD w Częstochowie! Sięgnijcie po stypendia NAWA dla studentów cudzoziemców_______________


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozpoczyna nabór wniosków w programach stypendialnych dla młodzieży z całego świata, w tym młodzieży polskiego pochodzenia.

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej); dla posiadaczy Karty Polaka bądź osób, które mają udokumentowane polskie pochodzenie niezależnie od kraju pochodzenia i posiadanego obywatelstwa (z wyłączeniem osób, które mają również obywatelstwo polskie); szczegółowe informacje o zasadach naboru: studia I stopnia i jednolite studia magisterskie albo studia II stopnia

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia (w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); dla młodzieży z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam; szczegółowe informacje o zasadach naboru

Program Stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia (w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); dla młodzieży z następujących państw: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia; szczegółowe informacje o zasadach naboru

Stypendium Dyrektora NAWA przyznawane jest na regulaminowy okres studiów, tj. na taką liczbę semestrów jaką przewiduje regulamin danych studiów. Stypendium wynosi: 1250 zł (ok. 300 euro) miesięcznie dla studentów studiów I stopnia oraz studentów pierwszych trzech lat jednolitych studiów magisterskich oraz 1500 zł (ok. 350 euro) miesięcznie dla studentów czwartego, piątego i szóstego roku (jeśli rok szósty jest przewidziany regulaminem studiów) studiów jednolitych magisterskich.

Wnioski należy składać w języku polskim do 16 marca 2020 r. Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym: złóż aplikację do programu!

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy zaprasza! – wykaz kierunków w UJD

Pytania prosimy kierować na adres:

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl (PL/EN/UA/RU)

opr. Magdalena Gawrońska