Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019


Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się 3 października 2018 r. o godz. 11.00 w Audytorium Maximum w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8.

Program uroczystości:

1.Przemarsz Orszaku

2.Hymn państwowy

3.Otwarcie uroczystości i powitanie Gości

4.Wystąpienie JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej

5.Immatrykulacja Studentów i Doktorantów

6.Przemówienia Studentów i Doktorantów

7.Przemówienia zaproszonych Gości

8.Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Andrzeja Stroynowskiego: Rola tradycji w walce o niepodległość Polski

9.Gaudeamus igitur

Uroczystość uświetni występ Chóru Instytutu Muzyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie pod dyrekcją: dr. hab. Przemysława Jeziorowskiego