Erasmus+: rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2019/2020


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na studia (SMS) lub praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2019/2020.

Więcej informacji: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-...

Termin i miejsce składania dokumentów (po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego), informacje, kontakt: do dn. 31 października br. (czwartek), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, p. 143 (godz. 9.00 – 14.00), mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl, +48 34 3784 271).

opr. mgr Bartłomiej Kowalik