Ekonomia I stopnia - nowe studia w UJD


Uczelnia poszerzyła ofertę kształcenia, uruchamiając kierunek pierwszego stopnia – Ekonomię, nowe studia w UJD. Kandydatów zapraszamy do rejestracji. Rekrutacja trwać będzie do 18 września 2019 roku. 

Studia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Program kształcenia został tak przygotowany, aby dać absolwentowi umiejętność ujmowania zjawisk gospodarczych z zakresu ekonomii. Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu, samodzielnemu podejmowaniu zadań z zakresu ekonomii, w tym prowadzeniu spraw finansowych w małych, średnich i w dużych, korporacyjnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlu, w instytucjach publicznych, jednostkach finansowych, jednostkach gospodarczych i ekonomicznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach kierunku są przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Specjalności oferowane w ramach kierunku ekonomia to:

- przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej (PiRWDG)

- ekonomia sektora publicznego (ESP)

Więcej informacji na temat  kierunku można znaleźć pod linkiem: 

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/katalog.php?op=info&id=03_EKO_S1&kategoria=