"Edukacja w sztukach plastycznych" - można zapisać się na studia podyplomowe


Trwa nabór na studia podyplomowe "Edukacja w sztukach plastycznych". Studia przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich, z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą poszerzyć swe kwalifikacje zawodowe
w zakresie nauczania edukacji plastycznej.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://www.studiapodyplomowe.ajd.czest.pl/h75,oEdu...