Dzięki wygranym konkursom są pieniądze na realizację kursów e-learningowych. Skorzystać z nich może każdy


Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał pieniądze na realizację trzech projektów. Na pierwszy z nich 414 086,40zł. Pieniądze są przeznaczone na realizację projektu pt. „Język angielski zawodowy” w ramach konkursu ogłoszonego w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Głównym celem projektu jest stworzenie i realizacja kursów języka angielskiego z obszarów branżowych: Język angielski w administracji i księgowości, Język angielski dla prawników, Język angielski w zawodach medycznych, Język angielski w turystyce, sporcie i rekreacji, Język angielski w kulturze, sztuce i mediach, Język angielski w pracy, karierze i poszukiwaniu pracy. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu. Celem kursów jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu uczestników, którzy będą mieli możliwość wyboru kursu w wybranej specjalności związanej z ich zawodem lub zainteresowaniami. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie z opisanym zakresem tematycznym zagadnień co umożliwi ich aktywizację zawodową. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji językowych jego uczestników.

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał też 80 952,36 zł na realizację projektu pt. "Metoda projektów krok po kroku, czyli jak poprowadzić prace nad projektem w zespole" w ramach konkursu ogłoszonego w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem kursu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników w obszarze wykorzystywania oraz pracy metodą projektów, a także znaczne zwiększenie ich szans w procesie rozwoju zawodowego, polepszenie wydajności i efektywności pracy grup, w których uczestniczą. Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby będące w procesie tranzycji na rynek pracy, osoby pracujące, które chcą podnieść swoje kompetencje oraz osoby przechodzące proces reorientacji zawodowej. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji jego uczestników.

Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy m. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 166 587,79 zł na realizację projektu pt. „Masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym” w ramach konkursu ogłoszonego w osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Celem kursu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) w obszarze polskiego języka migowego dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu. Kursy dedykowane są dla osób dorosłych pracujących zawodowo lub przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, które potrzebują zapoznać się z polskim językiem migowym. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji językowych jego uczestników.

opr. Monika Gębara