Debata Panelowa pt. „Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”


22 października 2019 r. na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych odbędzie się Debata Panelowa pt. „Krwiodawstwo i Krwiolecznictwo w Systemie Bezpieczeństwa Państwa”, która tematycznie związana będzie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym kraju, w tym także w aspekcie ochrony zdrowia publicznego. Udział w debacie pozwoli na poszerzenie i usystematyzowanie zasobów wiedzy w zakresie funkcjonowania Systemów Bezpieczeństwa Państwa, dostrzeganie wzajemnych powiązań i korelacji pomiędzy poszczególnymi elementami tych systemów. Niewątpliwie, debata będzie również doskonałą okazją do krzewienia idei honorowego krwiodawstwa, a także zweryfikowania stereotypów myślenia i obalenia wielu mitów związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli i potwierdzili swój udział następujący eksperci:

1.Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (RCKiK) Pan dr n. med. Stanisław Dyląg, który będzie ekspertem w dyskusji nt.„Zasad przygotowania RCKiK w Katowicach do zwiększonego poboru, przetwarzania, przechowywania i wydawania preparatów krwiopochodnych w sytuacji kryzysowej, zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny”.

2.Kierownik Działu Tkanek i Pobierania RCKiK lek. med. Anna Cendrzak-Basista – w ramach dyskusji odniesie się do stereotypów myślenia dotyczących krwiodawstwa i transplantologii, które nie znajdują potwierdzenia w faktach medycznych.

3.Kierownik Działu Organizacji i Marketingu RCKiK Pani Aleksandra Dyląg – zaprezentuje strukturę organizacyjną RCKiK, a także omówi podstawy działań marketingowych podejmowanych w celu zapewnienia zabezpieczenia placówek służby zdrowia w krew niezbędną do wykonywania transfuzji.

4.ks. Piotr Sadkiewicz – Proboszcz Parafii w Leśnej k/Żywca, wskaże aspekty moralne, etyczne i teologiczne związane z krwiodawstwem i transplantologią, a także podzieli się własnymi doświadczeniami, jako dawca szpiku kostnego.

Zaproszenie do udziału w debacie, jako Gość Honorowy, otrzymał również Pan prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor Paweł Lampe, jako gość honorowy debaty, będzie ekspertem w zakresie rozważań związanych z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną, która jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa w obszarze zdrowia publicznego.

Debata odbędzie się w godz. 15.00 – 18.00 w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w auli A-22. Zapraszamy do udziału w debacie wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Naszej Uczelni, w szczególności reprezentujących nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zdrowiu.

Organizator:
Opiekun Sekcji Koła Naukowego Systemy Bezpieczeństwa i Ratownictwa Medycznego

mgr Adrian Wasik

Adres Organizatora:Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa.

Więcej do pobrania tutaj

opr. Adrian Wasik