Certyfikat „Studia z Przyszłością”


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" dla kierunku studiów Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, który jest koordynowany przez Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" stanowi rozpoznawalny wyróżnik wysokiej jakości kształcenia na nagrodzonym kierunku oraz podkreśla prestiż i rozpoznawalności marki Uczelni w skali kraju. Kierunki studiów posiadające Certyfikat „Studia z Przyszłością" to kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Tym samym Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie znalazł się w gronie uhonorowanych uczelni wyższych takich jak: Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. O przyznaniu certyfikatów zadecydowała niezależna komisja złożona z wybitnych ekspertów będących przedstawicielami środowiska akademickiego i przemysłu. Gala finałowa odbyła się 9.04.2018 w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie k. Warszawy. W ubiegłorocznej edycji konkursu, analogiczne wyróżnienie otrzymał kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na kierunkach oferowanych przez Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, na co istotny wpływ ma efektywna współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, którzy często realizują zajęcia dydaktyczne na w/w kierunkach.