Bierzemy udział w Legii Akademickiej


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza po raz kolejny bierze udział w programie Legia Akademicka, którego celem jest odbudowa rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Aby przystąpić do programu należy złożyć wniosek dostępny pod linkiem http://www.bk.ajd.czest.pl/n1534,Bierzemy-udzial-w... w nieprzekraczalnym terminie 18 marca (poniedziałek) w Biurze Karier UJD – pokój 55, ul. Waszyngtona 4/8 w godzinach 8:00-15:00. Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie internetowej https://legiaakademicka.wp.mil.pl/

Wniosek do pobrania tutaj

opr. Mateusz Szymala