"Bezpieczeństwo stosowania głodu jako czynnika terapeutycznego" - wykład prof. dr. hab. Wiesława Pilisa


Kolejną prelekcję z cyklu „Uniwersyteckie wykłady otwarte” zaprezentuje prof. dr hab. Wiesław Pilis – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJD. Dziś dowiemy się m.in., iż zastosowany 8-dniowy głód zupełny wpłynął na polepszenie składu ciała oraz poprawił sprawność układu krążenia. Jednocześnie stwierdzono negatywne zmiany metaboliczne w organizmie manifestujące się dużym zwiększeniem stężenia kwasu moczowego we krwi i sprawną funkcją nerek w zakresie niwelacji tego niekorzystnego efektu.

Konkludując, należy wykazać znaczącą ostrożność w podejmowaniu kilkudniowych „głodówek” a jednocześnie zapewnić tym osobom ciągłą opiekę medyczną w tym okresie.