Akademickie koncerty wirtualne reaktywacja po wakacjach


Dziś (16 września) o godz.19.00 pod adresem: https://www.youtube.com/results?search_query=katedra+muzyki wystąpi zespół The Sound Pack Vocal Group w składzie: Joanna Świniarska, Katarzyna Mirowska, Małgorzata Bieniek, Marcin Wawrzynowicz. Usłyszymy utwór Jerzego Matuszkiewicza "Wojna domowa".

opr. dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD