O tutoringu UJD na Uniwersytecie Jagiellońskim

26 listopada br. w godzinach 16:45–19:00 w przestrzeni zdalnej odbędzie się wykład otwarty przeznaczony w szczególności dla studentów filologii polskiej pt. „Tutoring szkolny – założenia ogólne”. Jednym z prelegentów uczestniczącym w tym wydarzeniu będzie... [...]


Powołanie nowej Rady Uczelni

Informujemy, że rozpoczęła się procedura powołania nowej Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady powołania znajdują się w Statucie, uchwale Senatu oraz zarządzeniu Rektora. Nowa Rada Uczelni będzie... [...]


Strona internetowa na Jubileusz Uniwersytetu

Uroczystą, 50. Inauguracją Roku Akademickiego 2020/2021 rozpoczęły się obchody związane z jubileuszem powstania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Świętując zbliżające się dużymi krokami „urodziny Uczelni” (przypada... [...]