Rada Uczelni Uniwersytetu powołana!

Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na posiedzeniu 27 marca 2019 roku powołał pierwszą Radę Uczelni. W skład Rady Uczelni weszło trzech przedstawicieli spoza wspólnoty Uczelni: dr Krzysztof Winiarski - sędzia... [...]NCN sfinansuje projekty naszych pracowników

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał środki na realizację dwóch projektów badawczych. Pierwszy z nich pt. „Badania metod intensyfikacji procesów sorpcyjnych w modyfikowa... [...]


NAWA: 2 X POLONIUM dla Uniwersytetu

Z przyjemnością informujemy, że dwa wnioski złożone przez pracowników Instytut Fizyki UJD w ramach programu „POLONIUM” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zostały rozpatrzone pozytywnie. Wśród beneficjentów konkursu znaleźli się: Dziekan Wydziału Ma... [...]UJD wyróżnione w VII Międzynarodowym Konkursie Chemicznym

Podczas VII. edycji Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych, który odbył się w czasie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków, zaszczytne wyróżnienie trafiło do grupy naukowców z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częs... [...]


"Platyna" za trans-Platynę". Medale dla wynalazków UJD

International Warsaw Invention Show - IWIS 2018W dniach 15-17 października 2018 roku, na Politechnice Warszawskiej, odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców... [...]