Uniwersytet wygrywa projekty NCN w ramach konkursu MINIATURA 3

Decyzją dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 4 grudnia 2019 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał środki finansowe na realizację następujących działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 3: Tytuł w... [...]Wyróżnienie dla monografii naukowej naszego pracownika

Dr Leszek Sykulski, zatrudniony w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych UJD, otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Książka Geopolityczna 2018” za monografię naukową pt. „Geopolityka a bezpieczeństwo Polski”, wydaną w 2018 r... [...]


Nagroda za Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2019

Decyzją Komisji Konkursowej pod przewodnictwem prof. Marka Kornata, Serhii Humennyi został wyróżniony w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2019 za pracę magisterską pt. „Nielegalne przekraczanie granicy sowiecko-polskiej w latach 1921-1939”. Pr... [...]O kierunku lekarskim w MNiSW

W piątek 30 sierpnia 2019 delegacja Uniwersytetu na czele z JM Rektor, prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską, odbyła spotkanie z Premierem RP, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosławem Gowinem w siedzibie Ministerstwa. Tematem spotkania były kwes... [...]

Statut Uniwersytetu uchwalony

Dnia 17 kwietnia 2019 r. Senat Uniwersytetu w głosowaniu jawnym uchwalił Statut Uczelni po zaopiniowaniu Rady Uczelni i Związków Zawodowych: ZNP i NSZZ "Solidarność". Wszystkie uwagi Związków Zawodowych i Rady Uczelni zostały przez Senat uwzględnione. S... [...]