Wymiana osobowa


WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH DO UJD W CZĘSTOCHOWIE
wytyczne i formularze do pobrania


  • Zarządzenie wewnętrzne Nr-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

    nowość! Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające wewnętrzne Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" tutaj

  • Uchwała Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych tutaj

    nowość! Uchwała Nr 10/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych tutaj

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1405) pobierz

WYJAZDY

Obsługę wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJD (za wyjątkiem wyjazdów w ramach programu Erasmus+) prowadzi w Dziale Finansowym Specjalista ds. finansowych zajmujący się rozliczaniem wyjazdów zagranicznych (Kasa UJD).

Diety i limity na nocleg w hotelu oraz zasady ich obliczania
pobierz plik *.pdf

Formularze:

NOWOŚĆ! Wnioski o wyjazd za granicę (należy drukować dwustronnie) w zależności od kraju

INFORMACJA DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ, W SZCZEGÓLNOŚCI SKIEROWANIE ZA GRANICĘ tutaj

1. wniosek o wyjazd do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

wersja word         wersja pdf

2. wniosek o wyjazd do tzw. państwa trzeciego, w sprawie którego Komisja Europejska wydała decyzje dotyczące transferu i ochrony danych osobowych: Andora, Argentyna, Guernsey, Izrael, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj, Wyspa Man, Wyspy Owcze - wykaz może ulegać zmianie; aktualny wykaz znajduje się tutaj

wersja word         wersja pdf  

3. wniosek o wyjazd do tzw. państwa trzeciego, w sprawie którego Komisja Europejska nie wydała decyzji dotyczących transferu i ochrony danych: np. Białoruś, Chiny, Indie, Japonia, Kanada (z wyjątkami), Macedonia, Ukraina, USA (z wyjątkami) itd.

wersja word         wersja pdf 

Rozliczenie zaliczki na wyjazd służbowy za granicę

Refundacja kosztów wyjazdu służbowego za granicę

Oświadczenie pracownika

Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu służbowego za granicę

wersja word
wersja pdf


PRZYJAZDY

Czynności związane z zapraszaniem gości zagranicznych do UJD prowadzi Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Formularze:

Wniosek o przyjęcie cudzoziemca (proszę drukować DWUSTRONNIE)
wersja word -UJD
wersja pdf - AJD

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie cudzoziemca (wypełnia cudzoziemiec)
wersja word _UJD

wersja pdf - AJD

Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku profesora (wypełnia jednostka zatrudniająca cudzoziemca)

wersja word

wersja pdf

Oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego (wypełnia cudzoziemiec)

wersja word

wersja pdf

Sprawozdanie merytoryczne z pobytu cudzoziemca
wersja word - UJD
wersja pdf - AJD