Wykaz specjalności


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA

agrobiotechnologia
akustyka i realizacja dźwięku
animacja artystyczna
analityka środowiska i żywności
analiza danych
archiwistyczna
antropologia historyczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
biometria i informatyka śledcza
browarnictwo i napoje fermentowane
case management
certyfikacja wyrobów medycznych
chemia leków
chemia w kryminalistyce
coaching i procesy doradcze
design i wzornictwo przemysłowe
diagnozy i konsulting społeczny
doradztwo zawodowe i personalne
dziennikarstwo internetowe
edytorsko-redaktorska
filologia angielska
filologia germańska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacja społeczna
film i realizacja obrazu filmowego
grafika komputerowa
grafika użytkowa
grafika warsztatowa
historia narodów słowiańskich
informatyczna
inżynieria oprogramowania
krajoznawczo-turystyczna
kulturoznawcza
malarstwo sztalugowe
media regionalne
militarioznawstwo
muzyka estradowa
nano i bioinnowacje w materiałach
nanotechnologia
obsługa ruchu turystycznego
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
podstawy i praktyka pisania
poradnictwo i wsparcie osób starczych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
protetyka i ochrona słuchu
realizacja obrazu
regionalistyka
rekonstrukcja historyczna
reżyseria dźwięku
teatr i animacja kultury widowisk
technologie internetowe
terapia pedagogiczna
turystyczna
turystyka aktywna i specjalistyczna
virtual prototyping
zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:

Nauczanie chemii i przyrody
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Filologia polska
Filozofia
historia
wychowanie fizyczne
nauczanie fizyki i przyrody


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA

administracja ochrony i kontroli prawnej
administracja samorządowa
akustyka i układy audio
asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
antropologia historyczna
archiwistyczna
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
biotechnologia żywności
chemia leków
chemia nowych materiałów
chemia podstawowa
coaching kariery z doradztwem
dziennikarska
dziennikarstwo radiowe i prasowe
edytorsko-redaktorska
film i nowe media w komunikacji kulturowej
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
geragogika
grafika warsztatowa
grafika użytkowa
historia narodów słowiańskich
krajoznawczo-turystyczna
malarstwo architektoniczne
malarstwo sztalugowe
mikrobioanalityka
militarioznawstwo
nanofizyka i nanomateriały (studia polsko – francuskie)
ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość
promocja literatury
regionalistyka
rzecznik prasowy i specjalista PR
teatr i promocja kultury widowisk
terapia pedagogiczna z elementami tutoringu
wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacji

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
filologia polska
filozofia
fizyka - nauczanie fizyki i przyrody historia
nauczanie chemii i przyrody
wychowanie fizyczne