Wykaz specjalności


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH I STOPNIA

agrochemia
akustyka i realizacja dźwięku
analityka środowiska i żywności
archiwistyczna
bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne
biometria i informatyka śledcza
biotechnologia farmaceutyków i kosmetyków
biotechnologia przemysłowa
case management
certyfikacja wyrobów medycznych
chemia kosmetyków
chemia leków
chemia nowych materiałów
chemia podstawowa
chemia w kryminalistyce
coaching i procesy doradcze
design i wzornictwo przemysłowe
diagnozy i konsulting społeczny
dietetyka w gastronomii
dietetyka w kosmetologii
doradztwo zawodowe i personalne
edukacja dorosłych i marketing społeczny
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
europejska
filozofia teoretyczna
filozofia z komunikacja społeczna
grafika komputerowa
informatyczna
inżynieria oprogramowania
krajoznawczo-turystyczna
kulturoznawcza
militarioznawstwo
nano i bioinnowacje w materiałach
nanotechnologia
obsługa ruchu turystycznego
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
poradnictwo i wsparcie osób starczych, z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
poradnictwo żywieniowe
praca z rodziną
protetyka i ochrona słuchu
społeczno-polityczna
technologie internetowe
terapia pedagogiczna
turystyczna
turystyka aktywna i specjalistyczna
virtual prototyping
wizaż i kreowanie wizerunku wytwarzanie i marketing kosmetyków
zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
ziołowe produkty naturalne

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
chemia
historia
matematyka
wychowanie fizyczne


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH II STOPNIA

administracja ochrony i kontroli prawnej
administracja samorządowa
akustyka i układy audio
analityka środowiska
asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
antropologia historyczna
archiwistyczna
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo środowiska
bezpieczeństwo techniczne
biotechnologia rolnicza
biotechnologia żywności
chemia leków
chemia nowych materiałów
chemia podstawowa
coaching kariery z doradztwem
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
filozofia nowych mediów
filozofia teoretyczna
geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowych
geragogika
historia narodów słowiańskich
krajoznawczo-turystyczna
mikrobioanalityka
militarioznawstwo
nanofizyka i nanomateriały (studia polsko – francuskie)
ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwa
pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
polityka i wielokulturowość
rekonstrukcja historyczna
regionalistyka
terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

Specjalności nauczycielskie na kierunkach:
filozofia
fizyka
historia
wychowanie fizyczne