Wykaz konferencji


Wykaz konferencji planowanych
do realizacji w roku 2018
przez jednostki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

(wraz z danymi kontaktowymi organizatora)

  • Wykaz konferencji ogólny tutaj
  • Wykaz konferencji Wydziału Filologiczno-Historycznego tutaj
  • Wykaz konferencji Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego tutaj
  • Wykaz konferencji Wydziału Pedagogicznego tutaj
  • Wykaz konferencji Wydziału Sztuki tutaj

POLon wykaz konferencji zorganizowanych przez UJD tutaj

PRZEGLĄDARKI KONFERENCJI NAUKOWYCH

INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Podstawa prawna

  • nowość! Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/12/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania środków w ramach Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  • Zarządzenie Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
  • Zarządzenie Nr R-0161/03/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr R-0161/22/2012 w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
  • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/01/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości narzutów uczelnianych w 2014 r. tutaj
  • Zarządzenie Nr R-0161/14/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych - tutaj
  • Formularz - Dane naukowe zamieszczane w systemie POLon tutaj

Formularze

  • nowość! Wniosek o przyznanie finansowania/dofinansowania z funduszu Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) tutaj
  • nowość! Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków z funduszu Systemu Wsparcia Kluczowych Konferencji i Działań Artystycznych (SWKKDA) tutaj
  • Wykaz konferencji planowanych i zrealizowanych tutaj
  • Wniosek o zorganizowanie konferencji naukowej / Sprawozdanie z realizacji konferencji naukowej tutaj