Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych


1. Koło Naukowe Studentów Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Sekcja:
− robotyki
− akustyki
− mikrobiologii
− chemii

− dietetyki