Wydział Matematyczno-Przyrodniczy


1. Koło Naukowe Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Sekcja:
− robotyki
− akustyki
− mikrobiologii
− chemii

− dietetyki