Wydawnictwo


42-200 Częstochowa
Waszyngtona 4/8

mgr Andrzej Miszczak
stanowisko: redaktor naczelny
pokój: 433
telefon: 34 3784 329
email: a.miszczak@ujd.edu.pl

mgr Piotr Gospodarek
stanowisko: redaktor
pokój: 430
telefon: 378-43-26
email: p.gospodarek@ujd.edu.pl

mgr Dariusz Jaworski
stanowisko: redaktor
pokój: 430
telefon: 378-43-26
email: d.jaworski@ujd.edu.pl

mgr Paulina Piasecka
stanowisko: redaktor techniczny
pokój: 431
telefon: 34 378-43-27
email: p.piasecka@ujd.edu.pl

mgr Marcin Zieliński
stanowisko: redaktor techniczny
pokój: 432
telefon: 378-43-28
email: m.zielinski@ujd.edu.pl