Ważne akty prawne


 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/21/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatrudniania profesorów z zagranicy w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie → pobierz

procedura tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" → pobierz
  Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające wewnętrzne Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" →  pobierz
 • Uchwała Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii i im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych → pobierz
  Uchwała Nr 10/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych → pobierz
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi → pobierz
  Zarządzenie wewnętrzne R-0161/158/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych studentów i doktorantów będących cudzoziemcami (w tym wymiany semestralnej) w ramach współpracy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z uczelniami zagranicznymi → pobierz

procedura tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/136/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie kursów języka angielskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie → pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 października 2006 r.w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób → pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 października 2006 r.w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych → pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej → pobierz
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych → pobierz