Tutoring


Szanowna Studentko, szanowny Studencie,

W zbliżającym się semestrze zimowym 2020/2021 serdecznie Cię zapraszamy do udziału w wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie.

Tutoring to możliwość efektywnej i bardzo satysfakcjonującej pracy realizowanej w formule „jeden na jeden” (tutora ze studentem), która pozwala wydobyć i wzmocnić potencjał studenta. To także szansa na doświadczenie niezapomnianego przeżycia, zasmakowania w atmosferze owianych legendą tutoriali Uniwersytetów w Oksford czy Cambridge. Dzięki zaangażowaniu i otwartości tutorów UJD, taka możliwość jest w zasięgu Twojej ręki.

Zajęcia, które proponujemy realizowane są w oparciu o przedmioty swobodnego wyboru – ogólnouczelniane z tutoringiem (PSW-OT). Są zatem przedmiotami na zaliczenie, znajdują się w tokach studiów i mogą być realizowane w innowacyjnej formule. W ramach PSW-OT istnieje możliwość skorzystania z wachlarza tematów, które zaproponowane są przez nauczycieli akademickich reprezentujących niemal wszystkie wydziały naszej Uczelni. Można zatem wybrać przedmiot, który jest bardzo bliski kierunkowi, który studiujesz, albo taki, który jest zupełnie od niego odległy. To Twój wybór, uzależniony od pasji i zainteresowań. Można skorzystać zatem z propozycji:


Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze ZIMOWYM 2020/2021

1. dr hab. prof. UJD Bogusław Przywora, tutorial - "Kształtowanie rozwoju zawodowego w ramach zawodów prawniczych"
tutoring akademicki (4-6 studentów), wtorki 8:00-9:30 co dwa tygodnie od 2 tygodnia, sala ZB-220

2. dr Tomasz Prauzner, tutorial - "Edukacja medialna"
tutoringu akademicki (4-6 studentów), czwartki 8:00-9:30 co dwa tygodnie od 1 tygodnia, sala W712. 

3. dr Katarzyna Milik, tutorial - "Kreowanie wizerunku"
 tutoringu rozwojowy (4 studentów), wtorki 8:00-9:30 zajęcia od 7 tygodnia, sala 113, al. AK 36a

4. mgr Michał Płóciennik, tutorial - "Współczesne spory o wartości"
tutoringu akademicki (4-6 studentów), wtorki 8:00-9:30 co dwa tygodnie od 1 tygodnia, sala 121, al. AL 36a

Sylwetki tutorów prowadzących tutoriale w semestrze zimowym 2020/2021

Zapisy na PSW-OT zaplanowane są na okres 24.09-05.10.2020 r. za pośrednictwem platformy USOS.

TUTORIALE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ.

Zajęcia trwają 15 godzin (1 punkt ECTS)


TUTORING jest metodą, stylem pracy nauczyciela-tutora, zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, która budowana jest najczęściej przez okres jednego semestru podczas kilku spotkań (tutoriali).
Tutoring wykracza poza znane formuły wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów. W pewnym sensie najbliżej mu do seminariów dyplomowych (w których promotor indywidualnie zajmuje się swoimi seminarzystami), różni się od nich jednak specyficznym wachlarzem narzędzi. Doświadczenia wykorzystania tutoringu w różnych środowiskach pokazują, że jest on niezwykle elastyczny. Czynnikiem, który go różnicuje staje się przedmiot pracy tutora i podopiecznego. Tutoring, w swoich formułach rozwojowej bądź akademickiej, jest doświadczeniem, które ubogaca wszystkie uczestniczące w nim osoby. Dla studenta może stać się niebywałą okazją do sięgnięcia po „coś więcej", zweryfikowania dotychczasowych działań. Może być źródłem inspiracji, nabywania umiejętności pracy "jeden na jeden". Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, może wzmocnić poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, samodzielności, może zainspirować do poszukiwań, ułatwić nawiązywanie relacji. Daje możliwość pracy nad umiejętnościami wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania danych itd.

Warto pamiętać, że realizowanie tutoriali w ramach PSW-OT oznacza przede wszystkim indywidualny kontakt studenta z tutorem (przy wyborze tutoringu akademickiego możliwa jest praca z dwoma studentami jednocześnie). W trakcie trwania semestru, w zależności od liczby studentów zapisanych na dane PSW-OT, każdego z nich czeka kilka tutoriali. Ich liczba oraz terminy zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu tutorskim, które odbywać się będzie w ustalonych już datach. W zależności od wyboru ścieżki rozwojowej bądź akademickiej, student będzie miał do wykonania szereg zadań ustalonych wspólnie z tutorem, przy czym PSW-OT jest przedmiotem na zaliczenie.

Więcej informacji dla studentów, o tym jak się przygotować do tutoringu można znaleźć tu--> Poradnik dla studenta - jak się przygotować na tutoring?
Więcej informacji o samym tutoringu można znaleźć tu--> Czym jest tutoring?
Więcej informacji o organizacji PSW-OT można znaleźć tu--> PSW-OT
A opinie studentów o tutorialach znajdą się tu--> Opinie studentów o PSW-OT

A w razie pytań, wątpliwości, pomysłów, propozycji rozwiązań warto zwrócić się do dr Adrianny Sarnat-Ciastko Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu, o której mowa tu--> Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu