Tutoring


TUTORING jest metodą, stylem pracy nauczyciela-tutora, zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, która budowana jest najczęściej przez okres jednego semestru podczas kilku spotkań (tutoriali).
Tutoring wykracza poza znane formuły wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów. W pewnym sensie najbliżej mu do seminariów dyplomowych (w których promotor indywidualnie zajmuje się swoimi seminarzystami), różni się od nich jednak specyficznym wachlarzem narzędzi. Doświadczenia wykorzystania tutoringu w różnych środowiskach pokazują, że jest on niezwykle elastyczny. Czynnikiem, który go różnicuje staje się przedmiot pracy tutora i podopiecznego. Tutoring, w swoich formułach rozwojowej bądź akademickiej, jest doświadczeniem, które ubogaca wszystkie uczestniczące w nim osoby. Dla studenta może stać się niebywałą okazją do sięgnięcia po „coś więcej", zweryfikowania dotychczasowych działań. Może być źródłem inspiracji, nabywania umiejętności pracy "jeden na jeden". Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, może wzmocnić poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, samodzielności, może zainspirować do poszukiwań, ułatwić nawiązywanie relacji. Daje możliwość pracy nad umiejętnościami wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania danych itd.

Chętnych studentów, którzy chcieliby doświadczyć pracy z tutorem, zapraszamy do skorzystania z oferty przedmiotów swobodnego wyboru z tutoringiem (PSW-OT) w semestrze letnim 2018/2019!


Warto pamiętać, że realizowanie tutoriali w ramach PSW-OT oznacza przede wszystkim indywidualny kontakt studenta z tutorem (przy wyborze tutoringu akademickiego możliwa jest praca z dwoma studentami jednocześnie). W trakcie trwania semestru, w zależności od liczby studentów zapisanych na dane PSW-OT, każdego z nich czeka kilka tutoriali. Ich liczba oraz terminy zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu tutorskim, które odbywać się będzie w ustalonych już datach. W zależności od wyboru ścieżki rozwojowej bądź akademickiej, student będzie miał do wykonania szereg zadań ustalonych wspólnie z tutorem, przy czym PSW-OT jest przedmiotem na zaliczenie.

Więcej informacji dla studentów, o tym jak się przygotować do tutoringu można znaleźć tu--> Poradnik dla studenta - jak się przygotować na tutoring?
Więcej informacji o samym tutoringu można znaleźć tu--> Czym jest tutoring?
Więcej informacji o organizacji PSW-OT można znaleźć tu--> PSW-OT
A opinie studentów o tutorialach znajdą się tu--> Opinie studentów o PSW-OT


Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze ZIMOWYM 2018/2019

Sylwetki tutorów można znaleźć tu--> Sylwetki tutorów realizujących PSW-OT w semestrze letnim 2018/2019

1. Toksyczne związki (tutoring rozwojowy)

Tutor: dr Renata Musielińska, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności
Liczba osób w grupie: 4 osoby
Termin i miejsce realizacji:wtorek, godz. 8:00-9:30 (I połowa semestru), sala AB-024, al. AK 13/15

2. Bio-logiczna różnorodność (tutoring akademicki)

Tutor: dr Barbara Majchrzak, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji: wtorek 8:00-9:30 (co 2 tygodnie, od 1 tygodnia), sala 137, al. AK 13/15,

3. Czy jest między nami chemia? (tutoring akademicki)

Tutor: Dr Małgorzata Szyrej, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji: Czwartek, 8:45-9:30, sala 42, al. AK 13/15

4. Biomedyczne spotkania (tutoring akademicki)

Tutor: Dr Magdalena Myga-Nowak, Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8.00- 9.30 (I połowa semestru), sala 1026, AK 13/15

5. Techniki relaksacyjne w budowaniu uważności (tutoring rozwojowy)

Tutor: Dr Joanna Świątek-Prokop Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Liczba osób w grupie: 4 osoby
Termin i miejsce realizacji: Czwartek, 8:00-9:30, (co 2 tygodnie, od 1 tygodnia) sala A312, al. AK 13/15

6. Edukacja medialna (tutoring akademicki)

Tutor: dr Tomasz Prauzner, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji:wtorek, godz. 8:00-9:30 (I połowa semestru), sala A-308, al. AK 13/15

7. Współczesne systemy oświatowe (tutoring akademicki)

Tutor: dr Katarzyna Zalas, Instytut Pedagogiki
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30 (I połowa semestru), sala. W614, ul. Waszyngtona 4/8

8. Marketing (tutoring rozwojowy)

Tutor: dr Tomasz Trojanowski, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Liczba osób w grupie: 4 osoby
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30, sala ZB-2/17, ul. Zbierskiego 2/4, od 1 tygodnia

9. Współczesny kontekst pytania o sens życia (tutoring akademicki)

Tutor: mgr Michał Płóciennik, Instytut Filozofii
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30 (co dwa tygodnie, od 2 tygodnia), sala. 121, al. AK 36a

A w razie pytań, wątpliwości, pomysłów, propozycji rozwiązań warto zwrócić się do dr Adrianny Sarnat-Ciastko Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu, o której mowa tu--> Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu