Tutoring


Szanowna Studentko, szanowny Studencie,

W zbliżającym się semestrze letnim 2019/2020 serdecznie Cię zapraszamy do udziału w wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie prowadzone przez mistrzów dydaktyki. Mistrzami dydaktyki są nauczyciele akademiccy naszej Uczelni, którzy zostali przygotowani i mają doświadczenie w tym, aby jak najlepiej realizować tutoring akademicki i rozwojowy. To także uczestnicy projektów „Mistrzowie dydaktyki” i „Mistrzowie dydaktyki – reedycja” realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w których udział bierze nasza Uczelnia.

Tutoring to możliwość efektywnej i bardzo satysfakcjonującej pracy realizowanej w formule „jeden na jeden” (tutora ze studentem), która pozwala wydobyć i wzmocnić potencjał studenta. To także szansa na doświadczenie niezapomnianego przeżycia, zasmakowania w atmosferze owianych legendą tutoriali Uniwersytetów w Oksford czy Cambridge. Dzięki zaangażowaniu i otwartości tutorów UJD, taka możliwość jest w zasięgu Twojej ręki.

Zajęcia, które proponujemy w ramach projektów „Mistrzowie dydaktyki” i „Mistrzowie dydaktyki – reedycja” realizowane są w oparciu o przedmioty swobodnego wyboru – ogólnouczelniane z tutoringiem (PSW-OT). Są zatem przedmiotami na zaliczenie, znajdują się w tokach studiów i mogą być realizowane w innowacyjnej formule. W ramach PSW-OT istnieje możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza tematów, które zaproponowane są przez nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie wydziały naszej Uczelni. Można zatem wybrać przedmiot, który jest bardzo bliski kierunkowi, który studiujesz, albo taki, który jest zupełnie od niego odległy. To Twój wybór, uzależniony od pasji i zainteresowań. Co ważne, tutoriale realizowane w tych dwóch projektach różnią się i są przeznaczone dla nieco innych odbiorców.

Tutoriale w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki”:

 • trwają 30 godzin i realizowane są w semestrze letnim 2019/2020,
 • mają 2 punkty ECTS,
 • uwzględniają nowoczesne metody i techniki w procesie dydaktycznym,
 • są przeznaczone dla wszystkich studentów, bez kryteriów przyjęć,
 • grupę tutorską tworzy tutaj trójka studentów,
 • są jednorazowe w takiej formule,
 • kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Zapisy na PSW-OT w ramach projektu "Mistrzów Dydaktyki" będą odbywały się poprzez system USOS w dniach 24.02-09.03 2020 r.

Tutoriale w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki – reedycja”:

 • trwają 15 godzin w semestrze i są realizowane łącznie przez 5 semestrów zaczynając od semestru letniego 2019/2020,
 • mają 1 punkt ECTS za każdy semestr,
 • realizowane są przez cały ten czas przez tego samego tutora,
 • pozwalają zapisać się tylko raz i zrealizować wszystkie godziny przedmiotów swobodnego wyboru obowiązkowych w toku studiów w ciekawej formule,
 • są przeznaczone wyłącznie dla studentów I roku studiów licencjackich mających średnią z pierwszego semestru minimum 4,5,
 • są przeznaczone dla studentów mogących poszczycić się dodatkowymi osiągnięciami w zakresie nauki, sportu czy sztuki (choć nie jest to warunek konieczny),
 • grupę tutorską tworzy tutaj trójka studentów,
 • kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

Zapisy na PSW-OT w ramach projektu "Mistrzowie Dydaktyki - reedycja" odbywają się poprzez osobiste zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu w Biurze Projektu (p. 614, WNS, ul. Waszyngtona 4/8) wraz z doniesieniem kompletu dokumentów, które znajdują się tutaj --> http://wp.ujd.edu.pl/zpp/art,56,dokumenty-rekrutacyjne-i-regulamin-projektu

Zapisy na PSW-OT MD reedycja zaplanowane są na okres 24.02.2020 – 29.02.2020 r. Początek marca posłuży do ewentualnej drugiej rekrutacji. Zachęcamy do śledzenia informacji na ten temat na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy!

Sylwetki tutorów prowadzących tutoriale w ramach projektów "Mistrzowie dydaktyki" oraz "Mistrzowie dydaktyki - reedycja"

Wybór i harmonogram tutoriali w ramach projektów "Mistrzowie dydaktyki" i "Mistrzowie dydaktyki - reedycja"


Ponadto zapraszamy także do skorzystania z tradycyjnej formy PSW-OT w semestrze letnim 2019/2020.


Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze LETNIM 2019/2020

Sylwetki tutorów można znaleźć tu--> Sylwetki tutorów realizujących PSW-OT w semestrze letnim 2019/2020

1. Łagodne wprowadzenie do biznesu (tutoringu rozwojowy)
Tutor: dr hab., prof. UJD Edmund Golis, Katedra Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej
Liczba osób w grupie: 4 osoby
Termin i miejsce realizacji: wtorek 8:00-9:30 (od 2 tygodnia co dwa tygodnie), sala A 302, al. AK 13/15

2. Bio-logiczna różnorodność (tutoringu akademicki)
Tutor: dr Barbara Majchrzak, Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii
Liczba osób w grupie: 4-6 osób
Termin i miejsce realizacji: wtorek 8:00-9:30 (od 2 tygodnia co dwa tygodnie), sala A 128, al. AK 13/15TUTORING jest metodą, stylem pracy nauczyciela-tutora, zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, która budowana jest najczęściej przez okres jednego semestru podczas kilku spotkań (tutoriali).
Tutoring wykracza poza znane formuły wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów. W pewnym sensie najbliżej mu do seminariów dyplomowych (w których promotor indywidualnie zajmuje się swoimi seminarzystami), różni się od nich jednak specyficznym wachlarzem narzędzi. Doświadczenia wykorzystania tutoringu w różnych środowiskach pokazują, że jest on niezwykle elastyczny. Czynnikiem, który go różnicuje staje się przedmiot pracy tutora i podopiecznego. Tutoring, w swoich formułach rozwojowej bądź akademickiej, jest doświadczeniem, które ubogaca wszystkie uczestniczące w nim osoby. Dla studenta może stać się niebywałą okazją do sięgnięcia po „coś więcej", zweryfikowania dotychczasowych działań. Może być źródłem inspiracji, nabywania umiejętności pracy "jeden na jeden". Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, może wzmocnić poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, samodzielności, może zainspirować do poszukiwań, ułatwić nawiązywanie relacji. Daje możliwość pracy nad umiejętnościami wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania danych itd.

Warto pamiętać, że realizowanie tutoriali w ramach PSW-OT oznacza przede wszystkim indywidualny kontakt studenta z tutorem (przy wyborze tutoringu akademickiego możliwa jest praca z dwoma studentami jednocześnie). W trakcie trwania semestru, w zależności od liczby studentów zapisanych na dane PSW-OT, każdego z nich czeka kilka tutoriali. Ich liczba oraz terminy zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu tutorskim, które odbywać się będzie w ustalonych już datach. W zależności od wyboru ścieżki rozwojowej bądź akademickiej, student będzie miał do wykonania szereg zadań ustalonych wspólnie z tutorem, przy czym PSW-OT jest przedmiotem na zaliczenie.

Więcej informacji dla studentów, o tym jak się przygotować do tutoringu można znaleźć tu--> Poradnik dla studenta - jak się przygotować na tutoring?
Więcej informacji o samym tutoringu można znaleźć tu--> Czym jest tutoring?
Więcej informacji o organizacji PSW-OT można znaleźć tu--> PSW-OT
A opinie studentów o tutorialach znajdą się tu--> Opinie studentów o PSW-OT

A w razie pytań, wątpliwości, pomysłów, propozycji rozwiązań warto zwrócić się do dr Adrianny Sarnat-Ciastko Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu, o której mowa tu--> Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu