Tutoring


TUTORING jest metodą, stylem pracy nauczyciela-tutora, zazwyczaj z jednym studentem (podopiecznym, tutee). Opiera się na ich indywidualnej relacji, która budowana jest najczęściej przez okres jednego semestru podczas kilku spotkań (tutoriali).
Tutoring wykracza poza znane formuły wykładu, ćwiczeń, konwersatoriów czy laboratoriów. W pewnym sensie najbliżej mu do seminariów dyplomowych (w których promotor indywidualnie zajmuje się swoimi seminarzystami), różni się od nich jednak specyficznym wachlarzem narzędzi. Doświadczenia wykorzystania tutoringu w różnych środowiskach pokazują, że jest on niezwykle elastyczny. Czynnikiem, który go różnicuje staje się przedmiot pracy tutora i podopiecznego. Tutoring, w swoich formułach rozwojowej bądź akademickiej, jest doświadczeniem, które ubogaca wszystkie uczestniczące w nim osoby. Dla studenta może stać się niebywałą okazją do sięgnięcia po „coś więcej", zweryfikowania dotychczasowych działań. Może być źródłem inspiracji, nabywania umiejętności pracy "jeden na jeden". Kontakt z doświadczonym nauczycielem akademickim, mistrzem w swojej dziedzinie, może wzmocnić poczucie własnej wartości, poczucie własnej siły, samodzielności, może zainspirować do poszukiwań, ułatwić nawiązywanie relacji. Daje możliwość pracy nad umiejętnościami wypowiadania się (słownego i pisemnego), prezentowania własnych poglądów, zbierania danych itd.

Chętnych studentów, którzy chcieliby doświadczyć pracy z tutorem, zapraszamy do skorzystania z oferty przedmiotów swobodnego wyboru z tutoringiem (PSW-OT) w semestrze letnim 2017/2018!

Warto pamiętać, że realizowanie tutoriali w ramach PSW-OT oznacza przede wszystkim indywidualny kontakt studenta z tutorem (przy wyborze tutoringu akademickiego możliwa jest praca z dwoma studentami jednocześnie). W trakcie trwania semestru, w zależności od liczby studentów zapisanych na dane PSW-OT, każdego z nich czeka kilka tutoriali. Ich liczba oraz terminy zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu tutorskim, które odbywać się będzie w ustalonych już datach. W zależności od wyboru ścieżki rozwojowej bądź akademickiej, student będzie miał do wykonania szereg zadań ustalonych wspólnie z tutorem, przy czym PSW-OT jest przedmiotem na zaliczenie.

Więcej informacji dla studentów, o tym jak się przygotować do tutoringu można znaleźć tu--> Poradnik dla studenta - jak się przygotować na tutoring?
Więcej informacji o samym tutoringu można znaleźć tu--> Czym jest tutoring?
Więcej informacji o organizacji PSW-OT można znaleźć tu--> PSW-OT
A opinie studentów o tutorialach znajdą się tu--> Opinie studentów o PSW-OT


Lista tutoriali w PSW-OT w semestrze LETNIM 2017/2018

Sylwetki tutorów można znaleźć tu--> Sylwetki tutorów realizujących PSW-OT w semestrze letnim 2017/2018

1. Najnowsza poezja polska (tutoring akademicki)
Tutor: mgr Katarzyna Zwolska-Płusa, Instytut Filologii Polskiej
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-8:45, sala 418, al. AK 36a, od 3 tygodnia

2. Toksyczne związki (tutoring akademicki)
Tutor: dr Renata Musielińska, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala 139, al. AK 13/15, od 3 tygodnia

3. Teatr i Kultura (tutoring akademicki)
Tutor: prof. dr hab. AJD Anna Wypych-Gawrońska, Instytut Filologii Polskiej
Liczba osób w grupie: 4
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 9:00-9:45, sala 403, al. AK 36a, od 3 tygodnia

4. Aktywność fizyczna w życiu człowieka (tutoring akademicki)
Tutor: dr Leon Rak, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala ACS-konferencyjna, ul. Zbierskiego 6, od 3 tygodnia

5. Tożsamość (tutoring akademicki)
Tutor: dr Jakub Jakubowski, Instytut Sztuk Pięknych
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30, sala 125, ul. Waszyngtona 4/8, od 3 tygodnia

6. Język migowy (tutoring akademicki)
Tutor: mgr Anna Irasiak, Instytut Pedagogiki
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:45-9:30, sala 613, ul. Waszyngtona 4/8, od 3 tygodnia

7. Programowanie sieci neuronowych (tutoring akademicki)
Tutor: dr hab., prof. AJD Andrzej Zbrzezny
Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala 3005, al. AK 13/15, od 3 tygodnia

8. Współczesne systemy oświatowe (tutoring akademicki)
Tutor: mgr Katarzyna Zalas, Instytut Pedagogiki
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-8:45, sala 614, ul. Waszyngtona 4/8, od 3 tygodnia

9. Czy jest między nami chemia? (tutoring akademicki)
Tutor: dr Małgorzata Szyrej, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: czwartek, 8:45-9:30, sala 42, al. AK 13/15, od 3 tygodnia

10. Marketing (tutoring akademicki)
Tutor: dr Tomasz Trojanowski, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 9:00-9:45, sala ZB-2.17, ul. Zbierskiego 2/4, od 3 tygodnia

11. Administracyjne uprawnienia obywatela (tutoring akademicki)
Tutor: dr Ewelina Żelasko-Makowska, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:45-9:30, sala ZB-1.12, ul. Zbierskiego 2/4, od 3 tygodnia

12. Fundamentalne problemy filozoficzno-światopoglądowe (tutoring rozwojowy)
Tutor: mgr Michał Płóciennik, Instytut Filozofii
Liczba osób w grupie: 4
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala 121, al. AK 36a, od 3 tygodnia co 2 tygodnie

13. Każdy może być naukowcem (tutoring akademicki)
Tutor: dr Rafał Miedziński, Instytut Fizyki
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek i czwartek godz. 8:45-9:30, sala AB026, al. AK 13/15, od 3 tygodnia

14. Biomedyczne spotkania (tutoring akademicki)
Tutor: dr Magdalena Myga-Nowak, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:45-9:30, sala 1026, al. AK 13/15, od 3 tygodnia

15. Techniki relaksacyjne w budowaniu uważności (tutoring rozwojowy
Tutor: dr Joanna Świątek-Prokop, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Liczba osób w grupie: 4
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30, sala 312, al. AK 13/15, od 3 tygodnia co 2 tygodnie

16. Bio-logiczna różnorodność i jej ochrona (tutoring akademicki
Tutor: dr Barbara Majchrzak Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30, sala 137, al. AK 13/15, od 3 tygodnia co 2 tygodnie

17. Łagodne wprowadzenie do biznesu (tutoring rozwojowy)
Tutor: dr hab. Edmund Golis, Instytutu Fizyki
Liczba osób w grupie: 4
Termin i miejsce realizacji: czwartek, godz. 8:00-9:30, sala 008, al. AK 13/15, od 3 tygodnia co 2 tygodnie

18. Kształtowanie rozwoju zawodowego w ramach zawodów prawniczych (tutoring akademicki)
Tutor: dr Bogusław Przywora Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Liczba osób w grupie: 4
Termin i miejsce realizacji: wtorek, 8:00-9:30, sala 323, ul. Zbierskiego 2/4, od 3 tygodnia co 2 tygodnie

19. Edukacja medialna (tutoring akademicki)
Tutor: dr Tomasz Prauzner, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa
Liczba osób w grupie: 6
Termin i miejsce realizacji: wtorek, godz. 8:00-9:30, sala 308, al. AK 13/15, od 3 tygodnia co 2 tygodnie

A w razie pytań, wątpliwości, pomysłów, propozycji rozwiązań warto zwrócić się do dr Adrianny Sarnat-Ciastko Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu, o której mowa tu--> Pełnomocnik Rektora ds. Tutoringu