Staże/Internships/Стажування


WYMIANA STUDENTÓW
EXCHANGE PROGRAMME FOR STUDENTS
ОБМІН СТУДЕНТАМИ

STAŻE (3 m-ce, minimum 92 dni)

INTERNSHIPS (3 months, a minimum of 92 days)
 
СТАЖУВАННЯ (3-місячні, мінімум 92 дні)
 

oferta staży dla studentów 2019/2020 – kierunki studiów
offer of internships for students 2019/2020 – fields of study
пропозиції стажування для студентів 2019/2020 – напрями навчання
  tutaj/here/тут
wykaz uniwersytetów partnerskich
list of partner universities
список університетів-партнерів
  tutaj/here/тут
szczegóły organizacyjne i informacje dla uczelni zagranicznej
organizational details and information for partner universities
деталі організаційні та інформаційні для закордонного університету 
tutaj/here/тут
fakultatywne odpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców
optional paid Polish language courses for foreigners
факультативни платни курси польської мови для іноземців
  tutaj/here/тут
wymagane dokumenty
required documents
необхідні документи
 tutaj/here/тут
procedura dla jednostek UJD
dotycząca organizacji i realizacji staży studentów z zagranicy
tutaj
kontakt/contact/контакт PL/EN/UA/RU   tutaj/here/тут


WYMIANA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
STAFF MOBILITY FOR TEACHING
ОБМІН ВИКЛАДАЧАМИ

  kontakt/contact/контакт PL/EN/UA/RU  tutaj/here/тут