Staże i stypendia dla cudzoziemców w UJD


Program stypendialny (POLONIA) dla osób polskiego pochodzenia będących obywatelami jednego z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które spełniają nw. warunki:

  • maksymalnie 2 lata temu zdały egzamin maturalny (dot. studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)
  • maksymalnie 2 lata temu ukończyły studia I stopnia (dot. studiów II stopnia)

Beneficjenci: młodzież polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadacze Karty Polaka

Cel: stypendia na pokrycie kosztów utrzymania w celu odbycia studiów wyższych w języku polskim w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów i innej formy kształcenia ( tj. kursu przygotowawczego), przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu przygotowawczego i studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 10 miesięcy w danym roku akademickim.

Termin składania wniosków: do 31.03.2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii

Obsługa programu: Beata M. Wolna pok. 118 tel. +48 34 3784272 (EN, PL, DE)