Spotkania informacyjne Erasmus+


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla studentów i doktorantów UJD. Za organizację spotkań odpowiada opiekun grupy lub kierownik studiów. Pytania o szczegóły oraz wnioski o przeprowadzenie spotkania należy kierować do Koordynatora lub Zastępcy Koordynatora Programu Erasmus+: international@ujd.edu.pl Wnioski prosimy kierować minimum tydzień przed planowanym terminem spotkania. Zapraszamy!

Stypendia Erasmus+ zapewniają finansowanie pobytu studentów i doktorantów za granicą - w celu realizacji części studiów lub uczestnictwa w praktykach. Udział w programie Erasmus+ stanowi świetną okazję do nawiązania kontaktów międzynarodowych, a wykazanie zagranicznych praktyk w CV to znacząca przewaga na rynku pracy.