SenatSKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 01.09.2016 - 31.08.2020

REKTOR

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. UJD

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

dr hab. Grażyna Rygał, prof. nadzw. UJD

PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. nadzw. UJD

Dziekani
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. nadzw. UJD – WFH
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. UJD – WMP
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. nadzw.UJD – WP
dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. nadzw. UJD – WS

Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy dr. hab.
WFH
Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
Dr hab. Maciej Woźniczka, prof. nadzw. UJD

WMP
dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. nadzw. UJD
dr hab. Andrzej Zbrzezny, prof. nadzw. UJD

WP
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. nadzw. UJD
dr hab. Jacek Wąsik, prof. nadzw. UJD

WS
kwal. ar. II st. Andrzej Desperak, prof. nadzw. UJD
dr hab. Maciej Zagórski, prof. nadzw. UJD

Pozostali nauczyciele akademiccy
WFH
dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

WMP
dr inż. Marcin Sosnowski

WP
dr Zbigniew Wieczorek

WS
dr Jakub Jakubowski

Przedstawiciel jednostek międzywydziałowych
SNJO/SWFiS
mgr Jerzy Maruszczyk

Przedstawiciel systemu biblioteczno-informacyjnego i wydawnictwa
mgr Iwona Cichoń

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Ewa Jabłońska

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Marcin Kościelniak

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Klaudia Marlicka

Studenci
mgr Dawid Dziurkowski (WFH),
Jakub Miśtal (WMP)
Maciej Kutak (WP)
Damian Banasiak (WS)

Inni uczestnicy z głosem doradczym
Kanclerz
mgr inż. Maria Róg
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 507
tel. 34 378 41 83
fax. 34 378 42 56
e-mail: kanclerz@ujd.edu.pl

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych–Kwestor
mgr Joanna Parkitna
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 505
tel. 34 378 41 80
e-mail: kwestor@ujd.edu.pl

z-ca dyrektor Biblioteki Głównej UJD
mgr Iwona Mielczarek

Przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ Solidarność
dr Jerzy Zdański

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP
dr Małgorzata Niemiec-Knaś

Przedstawiciel Studium Nauki Języków Obcych
mgr Janina Staszczyk