SenatSKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 01.09.2016 - 31.08.2020

REKTOR

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. nadzw. UJD

PROREKTOR DS. STUDENCKICH

dr hab. Grażyna Rygał, prof. nadzw. UJD

PROREKTOR DS. ROZWOJU

dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. nadzw. UJD

Dziekani
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. nadzw. UJD – WHUM
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. nadzw. UJD – WNŚPiT
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. nadzw.UJD – WNS
dr hab. Katarzyna Winczek, prof. nadzw. UJD – WS

prof. dr. hab. Wiesław Pilis - WNZ

dr Ewelina Żelasko-Makowska - WPiE

Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy dr. hab.

prof. dr hab. Andrzej Stroynowski
dr hab. Maciej Woźniczka, prof. nadzw. UJD
dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. nadzw. UJD
dr hab. Andrzej Zbrzezny, prof. nadzw. UJD
dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. nadzw. UJD
dr hab. Jacek Wąsik, prof. nadzw. UJD
kwal. ar. II st. Andrzej Desperak, prof. nadzw. UJD
dr hab. Maciej Zagórski, prof. nadzw. UJD

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
dr inż. Marcin Sosnowski
dr Zbigniew Wieczorek
dr Jakub Jakubowski

Przedstawiciel jednostek międzywydziałowych
SNJO/SWFiS
mgr Jerzy Maruszczyk

Przedstawiciel systemu biblioteczno-informacyjnego i wydawnictwa
mgr Iwona Cichoń

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Ewa Jabłońska

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Marcin Kościelniak

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Damian Banasiak

Studenci

Anita Magiera
Wiktoria Pasek
Mateusz Walentek
Samanta Siwek

Inni uczestnicy z głosem doradczym
Kanclerz
mgr inż. Maria Róg
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 507
tel. 34 378 41 83
fax. 34 378 42 56
e-mail: kanclerz@ujd.edu.pl

Kwestor
mgr Joanna Parkitna
ul. Waszyngtona 4/8 pok. 505
tel. 34 378 41 80
e-mail: kwestor@ujd.edu.pl

z-ca dyrektor Biblioteki Głównej UJD
mgr Iwona Mielczarek

Przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ Solidarność
dr Jerzy Zdański

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP
dr Małgorzata Niemiec-Knaś

Przedstawiciel Studium Nauki Języków Obcych
mgr Janina Staszczyk