REFORMA 2018


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poświęcone reformie szkolnictwa wyższego i nauki tutaj

 • list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina tutaj
 • nowość komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oświadczeń tutaj

akty prawne

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) tutaj

 • ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
  klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj

projekty aktów prawnych

 • projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego (tzw. algorytm) tutaj

 • projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej tutaj

 • przewodnik po ewaluacji tutaj

 • projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on tutaj

oświadczenia

 • oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie - należy złożyć do 30 listopada 2018 r., a nowo zatrudnieni pracownicy w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia tutaj (formularz do wypełnienia elektronicznego) albo tutaj (dokument do wypełnienia po wydrukowaniu)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości naukowej - tzw. liczba N) - należy złożyć do 31 grudnia 2018 r., a nowo zatrudnieni pracownicy w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia tutaj (formularz do wypełnienia elektronicznego) albo tutaj (dokument do wypełnienia po wydrukowaniu)

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
  klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych tutaj
 • nowość komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie oświadczeń tutaj

ORCID

Pełnomocnik Rektora ds. Nauki Otwartej (w tym ORCID)

dr Zbigniew Łęski    zleski@ujd.edu.pl     tel.: 34 378 42 89  

https://pno.ujd.edu.pl/


SCOPUS

Biblioteka Główna UJD, Dział Informacji Naukowej i Bibliografii, al. Armii Krajowej 36a, pok. 201

informacjabg@ujd.edu.pl

        tel.: 34 361 48 49

bezpłatne sprawozdanie na temat oceny wstępnej czasopisma lub materiałów konferencyjnych

www.readyforscopus.com