Rada Uczelni


Rada Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


Członkowie wybrani spośród wspólnoty Uczelni:

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik,

dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD,

dr inż. Marcin Sosnowski

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

mgr Andrzej Broniewski,

dr Zbigniew Brzezin,

dr Krzysztof Winiarski, Przewodniczący Rady Uczelni.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodnicząca/y Samorządu Studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. Funkcję tę obecnie pełni Damian Banasiak.